TR EN
Vibriso Facebook Sayfası   Vibriso Twitter Sayfası   Vibriso instagram Sayfası   Vibriso Linkedin Sayfası   Vibriso Youtube Sayfası  

     

Üretim

Görsel Kontrol ve Paketleme

Vibriso   %100 muayene talebinin ana sebebi spesifikasyon dışı ürünlerin müşteriye ulaşmaması olarak belirlenmiştir. Firmaya gelen müşteri şikâyetleri de bu nedenden kaynaklanmaktadır. Ürünler, firma içerisinde fark edilemeyerek müşteriye gönderilmekte ve şikâyete yol açmaktadır.

Müşterinin %100 ölçüm talebinin kök nedenleri, kök nedenlere ait problem belirtileri ve müşteri gereksinimleri ışığında problem şu şekilde tanımlanmıştır: “Üretim süreçlerini kontrol altında tutan ve müşteri memnuniyetini arttıran etkili bir kalite kontrol sisteminin tasarlanması” Problem analizi ve tanımlanması aşamasından sonra, proje kapsamındaki konular ve etkileşimde olduğu öğeler kalite kontrol sistem yönetimimizde kademeli bir hiyerarşi düzeninde özetlenmiştir.

Firmada parçaları metal parçaları işlemek üzere CNC torna ve frezelerde makineleri ve diğer seri imalat tezgâhlarında işlenip, yüzey hazırlama ve diğer metal şekillendirme işlemleri için tedarikçiler kullanılmaktadır. Üretilecek parçalar, başlangıç aşamasında metal bir kütük veya saç halinde iken, bu makinelerde kütük veya saç halindeki parçanın tüm yüzeyleri işlenmektedir. Ayrıca gerekli görülürse parçalar makinelerdeki işlemlerinin ardından çapak alma bölümüne gönderilerek pürüzlü kısımları işlem görmektedir. Üretime alınan bu metal parçalar ve hazırlanmış kauçuk parçalar, Vulkanizasyon işlemi ile bitmiş ürün haline getirilir.

Üretilen bu parçalar üzerinde delik çapı, et kalınlığı gibi kalite karakteristikleri oluşmaktadır. Firmamızda üretilen parçalardaki karakteristikler iki ayrı başlık altında incelenmiştir. İlk olarak müşteri tanımlarına göre kritik karakteristik ve kritik olmayan diye teknik dokümanlarda belirlenmiştir. İkinci olarak ise tüm karakteristikler niteliksel ve niceliksel olarak ikiye ayrılmıştır. Parçanın genel özellikleri ve karakteristikleri giriş kontrol, ara kontrol ve final kontrol sırasında kontrol edilmekte ve spesifikasyon içi değerlere sahip olup olmadıkları anlaşılmaktadır.

Ölçümler sırasında shore A sertlik ölçüm, Irhd sertlik ölçüm, pasometre, mikrometre, kumpas, 2d ölçüm projeksiyon, CMM (3d kontrollü ölçüm cihazı) gibi araçlar kullanılmaktadır. Firmanın ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle, çözüm yaklaşımlarının uygulanabileceği ve gözlemleme imkânının fazla olduğu örnek parçalar uygulanan analizi sonucunda belirlenmiş ve geliştirilen çözüm yaklaşımları bu parçalar üzerinde uygulanmıştır.

Problem tanımına bağlı olarak firma için tasarlanan üretim kalite kontrol sisteminin firmaya; süreç kararlılığının izlenmesi ve hatanın erken fark edilmesi, sürekli iyileştirme ve düşük maliyetli etkin ölçüm sağlaması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda oluşturulacak sistemin ana öğeleri;

1 • Kalibrasyon2 • Ölçüm sistemi analizi3 • İstatistiksel süreç kontrolü4 • İlk üretim onayı5 • Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)6 • Kalite yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.Bu çözüm yaklaşımlarının tasarlanan sistemdeki ilişkisini göstermek ve yapılacak kalite kontrol çalışmalarıyla ilgili olarak firmaya karar desteğinde bulunmak amacıyla bir akış diyagramı oluşturulmuştur. Bu diyagram firmaya özel olarak oluşturulan sistemin nasıl çalıştığını da anlatmaktadır.Giriş ve Final kontrol örnekleme yöntemi kullanılarak yapılabilecek diğer muayeneler, giriş ve final kontrol olarak belirlenmiştir. Giriş kontrolde %100 kontrol üretime bir değer katmamaktadır. Son kontrol öncesinde ise, önerilen sistem sayesinde üretim sırasında gerekli kontroller sağlanacaktır. Dolayısıyla, hem giriş hem final kontrolde kabul örneklemesi planı uygulanması yeterli görülmüştür. Bu sebeplerden ötürü kabul örneklemesine en uygun yöntem olarak öncesinde de kullanılan ISO/DIN standartları seçilmiştir. Bu bağlamda, Microsoft Office Excel Makro ve ERP sistemi yardımıyla, giriş muayenede kullanılmak üzere belirlenen kabul seviyelerine göre geçmiş verileri tutarak kullanıcıya uygun bir kabul örneklemesi planı çıkaran ve geçmiş verileri tutan bir sistem mevcuttur.Bu çalışmada, teknik üretim yapan bir kauçuk firmasına uygun etkin bir kalite kontrol ve iyileştirme sistemi tasarlanmıştır. Bu kalite kontrol sistemini Ölçüm Sistemi Analizi, İstatistiksel Süreç Kontrol Şemaları, Hata Türü ve Etkileri Analizi, matematiksel modele dayanan Muayene Planlaması ve Kabul Örneklemesi oluşturmaktadır.Tasarlanan kalite kontrol sisteminin parçalarını oluşturan çözüm yaklaşımları ve bunların akış diyagramı üzerinde birbirleriyle etkileşimi, hazırlanan el kitaplarıyla firmamızda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sistemin geniş çerçevede toplam kalitenin insan kaynakları eğitimi, yalın üretim ve tasarım yoluyla kalite gibi diğer yaklaşımları da içerecek şekilde iyileştirilmesiyle ilgili önerilere yer verilmiştir. Bu sistem firma yetkilileri tarafından da desteklenmiştir. Önerilen sistem, benzer özelliklere sahip birçok firma tarafından uyarlanarak kullanılabilir. Üretim sistemine odaklanan bu çalışmanın devamında, geliştirilen kalite kontrol sistemini bütünleyici ve onun etkinliğini artıcı diğer kalite kontrol yaklaşımları değerlendirilmelidir. Bunlardan süreç tasarımlarının uygulanması, çalışanlara kalite iyileştirme bilgi ve becerilerini artırmak üzere eğitim verilmesi ve proje temelli iyileştirme etkinliklerinin başlatılması öncelikli yaklaşımlar olarak önerilebilir.Görsel Kontrol ve Paketleme Fotoğrafları                          
 Önceki Sayfa ▼

 ilk Sayfa ▼


Ana Sayfa Hakkımızda Medya İletişim
Web Designed by Yazılım Çözümleri