TR EN
Vibriso Facebook Sayfası   Vibriso Twitter Sayfası   Vibriso instagram Sayfası   Vibriso Linkedin Sayfası   Vibriso Youtube Sayfası  

     

Hakkımızda

İş Güvenliği Politikası

Vibriso  Olarak Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak; İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirleyerek uygulamak ve uygulatmayı, Çalışanların katılımını sağlayarak risk değerlendirmesi yapmak ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı, Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli donanım ve uygun teknolojiler kullanmayı, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi, benimsiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz.
 Önceki Sayfa ▼

 ilk Sayfa ▼

Ana Sayfa Hakkımızda Medya İletişim
Web Designed by Yazılım Çözümleri